.: Co se děje

Chystá se...


Stalo se...

22.8.2011- Sella Garda 2011-Sella GARDA 2011 – Cortina d´ Ampezzo

.:Návštěvní kniha

Příspěvky


haloooo: haloooo

xcxc: xcxc

1937: undefined

1945: Markets

Archiv

Přidat zprávu


Vaše jméno

Příspěvěk

.:Odkazy

animalbikers

Akce

7.10.2007- Peklo St??edoho???m -9:30 ?? N??m?st? LTM Peklo Severu p??il??kalo na start pouze 5 borc??. p??vodn? z??m?r byl cestou peklem zakusit m?stn? r??j, ale popo????dku. Stoup??n? k prvn?mu vrcholu začalo nevin?, od n??m?st? kolep pokratick?ho potoka do Skalice a odtud po notoricky zn??m? cest? na Dlouh?? vrch. Z n?j pak po h??ebenu pod Varho???? a hur?? na n?j. Po vydejch??n? v??ichni, krom? m? za??vali premi?rov?? sjezd po Zelen? do Sebuz?na (dle r?toriky Jirky Ka??oura do Buz?kova). Prvn? č??st byla v pohod? a i cesta kolem l??vek byla OK, pak jsem se ale p??esunul na konec skupiny a t?sn? p??ed koncem sjezdu (cca. 300 m) mezi kameny začal Venca sm???ovat k prav?mu kraji cesty a za n?m jen kameny, ko??eny, stromy a dal??? kos??ozlomeniny. Venca ud?lal ??kol??ckou chybu, na kterou byl p??ed sjezdem upozorn?n a to nevyndavat nohu z ped??lu za ???dnou cenu. To pr??v? Venca ud?lal a n??sledoval nejhor??? p??d, kter?? jsem vid?l ve sv?m ?ivot?, p??r kotrmelc??, salto a kolo, kter? z prakticky n ´0´ rychlosti nabralo takovou, ?e skončilo 30 metr?? daleko n??razem do stromu ve v????ce 3 metr??!!!D?ky Bohu se Vencovi nic nestalo a i kolo, kter? jsem myslel ?e to m?? tak? za sebou. Na??t?st? to odnesl pouze prakticky nov?? computer. Ohl?? brzdov?? p??ka, vykost?n?? r??fek a deformovan? titanov? sedlo, to v??e se poda??ilo dostat d?ky mnoha ??ikovn??m ruk??m do t?m??? p??vodn?ho stavu. N??sledovala odluka Venci od zbytku, kdy my pokračovali do Rytiny a n??sledn? na N?mč?, odkud pak po červen? ke St??ekovu. Potom odpoč?vačkou po stezce zp?t do Buz?kova a hur?? nahoru do Lomu a na Ple??ivec. P??vodn? trasa vede d??l- mrkni zde , ale proto?e jsme st??le mysleli na Venc??v p??d, zkr??tili jsme trasu na nejrychlej??? cestu do Villy Ivy na topinku a zakončit Sella v?kend. T?mto v?nuji tuto vyj??ďku Vencovi, kter?? ani po hrozn?m p??du neztratil humor a na ´zelenou´ nezanev??el:-)