.: Co se děje

Chystá se...


Stalo se...

22.8.2011- Sella Garda 2011-Sella GARDA 2011 – Cortina d´ Ampezzo

.:Návštěvní kniha

Příspěvky


haloooo: haloooo

xcxc: xcxc

1937: undefined

1945: Markets

Archiv

Přidat zprávu


Vaše jméno

Příspěvěk

.:Odkazy

animalbikers

Akce

14.2.2009- 2.Sella 09-Ji? podruh? zahajujeme sez??nu klubov??ch vyj??ď?k v??jezdem na ???p. Letos pojedeme op?t trochu inovovanou trasou. Vzhledem ni????m teplot??m je sraz na SELLA Z??kladn? v 9:00. povrch bude z 65% zpevn?n? cesty, zbytek asfalt. Profil rovinat??, ikdy?, zn??te m?:-). OV?EM v sobotu bylo v??echno jinak. N?kte??? se omluvili z rodinn??ch povinnost?, jin? jeli ly?ovat. V??e bude kontrolov??no. A vzhledem k tomu, ?e bychom jeli na ???p v??ichni, kdo tam byli vloni a vzhledem k faktu, ?e v horn?ch parti?ch byl sn?h a tak? d?ky tomu, ?e jel Sella tiskov?? mluvč? a člen Sella Road sekce Jirka, tak se musely vynechat ve??ker? cykloturisktick? vlo?ky:-)… Pod t?hou v??ech t?chto fakt?? jsem se rozhodl pozm?nit trasu ze stop po Praotci ?echu, na historicky stejn? hodnotnou trasu ´Po stop??ch prastr??ce Lecha´. Start byl tradičn? na Sella z??kladn? a dorazili 4 borc?, 2 tradičn? ??častn?ci Sella Jirka a Sella Josef, kte??? byly dopln?n? ekumenickou ekipou z farnosti Bohu??ovice nad Oh??? Tom????em-Kosatkou a Adamem. Trasa začala velice dob??e, čekalo n??s kles??n? do Litom???ic a d??l po silnici do ??ernosek a n??sledn? po cyklostezce do ??st?. Je??t? p??ed v??jezdem byl proveden tunning Sella Jirky kola, kter? dostalo novou patku a XT ??altr a Josef, kter?? m?l hotovost, tak začal kontrolou čehosi v Poho??anech